Check out our updated Community
Svetlana
Mohl by někdo z vás z kontrolovat mou češtinu? Předem děkuji.
Ve čtvrtek 25. dubna od 12. 20 japonský premiér Šinzo Abe , který navštěvuje Slovensko, měl schůzku s českým premiérem Andrejem Babišem. Shrnutí schůzky je tak, jak je uvedeno.

1. Na začátku japonský premiér Abe uvedl, že Česká republika je důležitý partnér, který sdílí základní hodnoty, například svoboda, demokracie a panování práva. Kromě toho zmínil, že je potěšen tím, že se vztah mezi Českem a Japonskem vyvíjí na šírné oblasti. Premiéři se dohodli na tom, že při nádledujícím událostem, například rituálu nástupu nového císaře a Tokijské olympiádě uspořádají časteji vzájemné návštěvy. 

2. A premiéři při prosazení obchodní dohody mezi Japonskem a EU, Japonsko-EU EPA, sdílili názor na to, že podporují víc vzájemný obchodní vztah.
  
3. Diskutovali o spolupráci "V4 + Japonsko" a vyměnili názory na internetové bezpečnosti a regionálné situace včetně situace Severní Korey.

-----
On Thursday, April 25, commencing at 12:20 p.m. (local time) for approximately 30 minutes, Prime Minister Shinzo Abe, during his visit to the Slovak Republic, held a summit meeting with H.E. Mr. Andrej Babiš, Prime Minister of the Czech Republic. The summary of the meeting is as follows.

1. In opening remarks, Prime Minister Abe stated that the Czech Republic is an important partner, which shares fundamental values such as freedom, democracy and the rule of law. He also noted that he is delighted that bilateral relations are developing vigorously in a wide range of areas. The two leaders agreed to further promote the leaders mutual visits on the occasion including the Ceremony of the Enthronement of His Majesty the Emperor and the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games.

2. The two leaders also shared the view that the two countries will further develop bilateral economic relations, taking the opportunity of the entry into force of the Japan-EU Economic Partnership Agreement (EPA).

3. The two leaders discussed future “V4+Japan” cooperation, and exchanged views on issues of cybersecurity, climate change, and the regional situation including the situation of North Korea.
May 9, 2019 10:56 AM
Comments · 3
Ve čtvrtek 25. dubna od 12. 20 japonský premiér Šinzo Abe , který navštěvuje - (napsalo by se spíše navštívil, protože navštěvuje by znamenalo že Slovensko navštěvuje s určitou pravidelností) Slovensko, měl schůzku s českým premiérem Andrejem Babišem. Shrnutí schůzky je tak, jak je uvedeno.

1. Na začátku japonský premiér Abe uvedl, že Česká republika je důležitý partnér - partner psáno bez přízvuku, který sdílí základní hodnoty, například svoboda,- svobodu - skloňujeme, demokracie demokracii demokracie - demokracii rovněž zde skloňujeme a panování práva - řeklo by se spíše právní stát, protože v Česku žádný panovník není. Kromě toho zmínil, že je potěšen tím, že se vztah mezi Českem a Japonskem vyvíjí na šírné oblasti. Premiéři se dohodli na tom, že při nádledujícím událostem při následujících událostech , například rituálu nástupu nového císaře a na Tokijské olympiádě uspořádají časteji častěji vzájemné návštěvy. 

2. A premiéři při prosazení obchodní dohody mezi Japonskem a EU, Japonsko-EU EPA, sdílili názor na to, že podporují víc vzájemný obchodní vztah.
  
3. Diskutovali o spolupráci "V4 + Japonsko" a vyměnili si (tzn. vyměnili si mezi sebou) názory na internetové bezpečnosti spíše o internetové bezpečnosti a o regionálné situace o regionální situaci včetně situace Severní Korey.


Dobrý večer,
máte to napsané moc hezky: to co jsem Vám opravila nejsou podstatné chyby a Češi by Vám rozumněli dobře.
Hodně úspěchů při studiu a hezký večer.
September 20, 2019
Děkuji pěkně za opravu!
May 11, 2019
Ve čtvrtek 25. dubna od 12.20 japonský premiér Šinzo Abe, který navštívil Slovensko, měl schůzku s českým premiérem Andrejem Babišem. Shrnutí schůzky následuje níže.

1. Na začátku japonský premiér Abe uvedl, že Česká republika je důležitý partner, který sdílí základní hodnoty, jako jsou svoboda, demokracie a uplatňování práva. Kromě toho zmínil, že je potěšen tím, že se vztahy mezi Českem a Japonskem vyvíjí ve všech sférách. Premiéři se dohodli na podpoře vzájemných návštěv při následujících událostech zahrnujících ceremonii nástupu nového císaře a Olympijské hry v Tokiu.

2. Premiéři sdílí názor na další prohlubování vzájemných obchodních vztahů, využívajíce vstupující v platnost Japansko-EU EPA.
  
3. Tito dva vysocí politikové diskutovali o budoucnosti "V4 +Japonska" a sdíleli své názory na kyber bezpečnost, změnu klimatu a regionální situace včetně situace v Severní Koreji.

(Snažila jsem se co nejlépe jsem mohla. Tak snad to pomůže :))

May 10, 2019
Svetlana
Language Skills
Czech, English, Japanese
Learning Language
Czech