Linh
Anyone who knows Vietnamese can help me find this poem below in English

Hi friends,
Can you help me find this poem in English?
This poem of Jacques prévert.
Thank you so much.

............................

Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

Anh ấy đã không nói thêm
Rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

May 25, 2019 3:40 PM
Linh
Language Skills
English, Other, Vietnamese
Learning Language
English, Other