Mahdi
این اپ چجوریه قضیش؟
May 28, 2019 7:24 PM
Comments · 2
و در یه قسمت دیگه هم میتونین معلم پیدا کنید،چیزی که من دیدم گویا بعضی از معلمها ساعتی باید پرداخت شه.که برای ما تو ایران شرایطش سخته،چون با کردیت کارته.
June 7, 2019
سلام وقت بخیر..منم چند روزه نصبش کردم.اما تا اونجایی که متوجه شدم،تو قسمت find friends. شما میتونین دوست پیدا کنید با توجه به زبانی که میخوایی یاد بگیرید.تو قسمت جزییات پروفایل هر فرد مشخص شده که چه زبانی صحبت میکنن.
June 7, 2019
Mahdi
Language Skills
English, German, Persian (Farsi)
Learning Language
English, German