Community Web Version Now Available
hello
tieng viet- tieng anh tiếng anh khác tiếng việt như thế nào? hình ảnh- ngôn ngữ-âm thanh- cảm giác  luôn gắn liền trong tư duy. vay để học được bất kì một ngôn ngữ nào thì cần gắn liền nó với hoàn cảnh có thực, tức là có sự liên tưởng chính xác về cái mà từ, câu, hệ thống ngữ pháp đó muốn biểu đạt.????
        Còn gì nữa? Cần nắm được đặc trưng của ngôn ngữ, và cách tư duy của con người về sự  vật, sự việc,
  vi du:" toi di hoc", tai sao  lai noi nhu the mà khong phải thế khác?? Sao khong noi  " hoc di toi" hay "di hoc toi" hay là do hình ảnh trong đầu, bắt đầu với chủ thể thực hiện, sau đó là hành động thực hiện, hay quá trình được thuc hien. sau đó, tùy từng hành động,
       Ví du : đi den truong, den rap chieu phim.........
Vậy có những hành động nào, quá trình nào được thựcc hiện, đang diễn ra trong cuộc sống?(di, noi, viet, tao ra cai gi, gay ra cai gi, ngoi, choi, xem phim, nhin.......)
     Có phải  phân ra hành động riêng lẻ hành dộng có đốii tượng tác động, hay đối tượng đi kèm mà dùng giới từ khác nhau. mục đích liên hệ giữa hành động, quá trình diễn ra với đối tượng đi kèm là khác nhau, nên dùng những giới từ khác nhau.?????
Jul 1, 2008 3:38 AM
1
0
Comments · 1
con người nhờ quá trình lao dộng mà hình thành ngôn ngữ, tư duy trừu tượng. Nhưg ở mỗi khu vực sinh sống khác nhau có những đặc trưng khác nhau để lao động sản xuất, để sinh tồn.
                Ví dụ: vùng biển, vùng đồng bằng, sa mạc.....
Vậy quá trình hình thành ngôn ngữ và đặc điểm lao động có ảnh hưởng gì tới việc hình thành ngôn ngữ không?

                ai cũng nhận ra mỗi ngôn ngữ cả về từ vựg, và ngữ pháp, về câu...... đều có những cách thức riêng. Vậy cụ thể có như thế nào ta???
July 1, 2008
hello
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, French, Japanese