Check out our updated Community
Aidana
Кыргыз тилинен суроо бериңиздер🤗🤗🤗
Баарыңарга салам👋. Мен Кыргызстанда жашайм жана улутум да кыргыз. Эгер сиздерде кыргыз тили боюнча суроолоруңуздар болсо, жардам берүүгө даярмын. Суроолоруңуздарды бере бериңиздер. Жардам берүүгө кубанычтамын 🤗💜
May 6, 2020 3:34 PM
Comments · 3
Таанышканыма кубанычтамын. Мен кыргыз тилин окуйм. Кырыз тили үчүн ресурстар аз го. Анда-санда бул жерде кыргызча жазам, бирок мен баштоочумун эле. Мен дагы жардам берем, англис тили боюнча суроолоруңар болсо. :)
May 12, 2020
А орусча билбейсиңби?
May 8, 2020
Албетте билем
May 10, 2020
Aidana
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Korean, Kyrgyz
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Korean