Check out our updated Community
Anna
Would any native vietnamese person be willing to record themselves saying some sentences?
Sorry weird question, i know. I have a workbook that i listen to and one of the scripts doesnt have a recording for it. If any native speaker could record themselves saying this script that would be great!

Its a simple script about basic things. There are 2 people, a boy and girl. If you could get both a boy and girl that would be amazing, but otherwise you could just say the names.

Here is the script...

Peter: Hoa, chị còn làm việc ở khách sạn không?Hoa
Không. Tôi không làm việc ở đó nữa. Bây giờ tôi làm ở Nhà xuất bản ngoại ngữ.

Peter
Tại sao không làm việc ở khách sạn?

Hoa
Tôi phải làm việc nhiều, công việc thì thường bắt đầu rất sớm và kết thúc rất muộn. Lương thì khá thấp. Hơn nữa tôi thường phải làm thêm sau giờ làm việc. Còn một điều nữa, năm trước tôi đã cưới và chồng tôi cũng làm việc theo ca. Nhiề ngày chúng tôi không thấy mặt nhau gì cả.

Peter
Thế thì công việc mới thế nào?

Hoa
Công việc ở đây cũng bận nhưng hấp dẫn hơn. Tôi gặp được nhiều người thú vị - nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Tôi có thể tập nói tiếng Anh. Thỉnh thoảng tôi phải đi ra nước ngoài.

Peter
Giờ làm việc của chị như thế nào?

Hoa
Giờ làm việc ở đây thuận tiện hơn. Tôi bắt đầu từ lúc 8 giờ. Tôi đọc nhiều sách và tạp chí hay, viết thư, gọi điện thoại, tiếp khách. Giờ làm việc hết lúc 5 giờ. Nghĩa là buổi tối tôi đủ thời gian rỗi để đi xem phim, xem hát hay thăm bạn.

Peter
Hình như chị thích công việc mới này lắm nhỉ?

Hoa
Chỉ có một vấn đề thôi. Tôi phải học dùng máy tính. Tôi sợ không học được lắm.

Peter
Đừng ngại, bây giờ trẻ con cũng biết dùng máy tính. Có gì khó đâu!

Send me a message if youd like to help me out! Ill send you my skype info nd you can record it on there :)
May 15, 2020 2:03 PM
Comments · 4
I can help you. please send me a message
May 24, 2020
You can send me a messenger, giving your skype ID. I will send you my record for this dialogue

May 17, 2020
I can help
May 16, 2020
I can help you if you need a man voice. 😁
May 25, 2020
Anna
Language Skills
English, Korean, Vietnamese
Learning Language
Korean, Vietnamese