Community Web Version Now Available
Tee
Community Tutor
This is stuff you won't find in a Thai textbook ep.3
This is stuff you won't find in a Thai textbook ep.3

I always trust you.
pŏm/chán wái jai kun sà-mĕr
ผม/ฉัน ไว้ใจคุณเสมอ

You are a special person for me.
kun keu kon pí-sàyt săm-ràp pŏm/chán
คุณคือคนพิเศษสำหรับ ผม/ฉัน

Can you promise me?
kun săn-yaa gàp pŏm/chán dâai măi
คุณสัญญากับ ผม/ฉัน ได้ไหม

Age is just a number.
aa-yú bpen piang dtua lâyk
อายุเป็นเพียงตัวเลข

What are you doing this for?
kun tum bàep née pêua a-rai
คุณทำแบบนี้เพื่ออะไร

Thank you for everything.
kòp kun săm-ràp túk sìng túk yàang
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง

Is there anybody here?
mee krai yòo mái
มีใครอยู่ไหม

Guess what I am doing.
taai sí wâa pŏm/chán gam-lang tam a-rai yòo
ทายซิว่า ผม/ฉัน กำลังทำอะไรอยู่

I don't like watching porns.
pŏm/chán mâi chôp doo năng póh
ผม/ฉัน ไม่ชอบดูหนังโป๊

Come here, I will show you how to do it.
maa nêe dĭeow tum hâi doo
มานี่ เดี๋ยวทำให้ดู

Have I ever lied to you?
pŏm/chán koie go-hòk kun rĕr
ผม/ฉัน เคยโกหกคุณเหรอ

May 19, 2020 8:47 AM
0
1
Comments · 0
No comments yet
Tee
Language Skills
English, Thai
Learning Language
English