Community Web Version Now Available
Siphokuhle Twala
Community Tutor
I am proud of you
I am proud of all you for practicing a new language. Learning a new language exposes you to a new world of possibilities.

Ngiyaziqhenya ngani ngokufunda ulimi olusha. Ukufunda izilimi ezahlukile kukuvulela amathuba amaningi emhlabeni.

I hope this gives you courage to keep on trying and becoming better :)

Ngiyethemba lokhu kuzokugqugquzela ukuthi uqhubekele phambili :)
May 29, 2020 8:51 PM
0
3
Comments · 0
No comments yet
Siphokuhle Twala
Language Skills
English, Other, Portuguese, Spanish, Tswana, Xhosa, Zulu
Learning Language
Other, Portuguese, Spanish, Tswana