Ismail Wahyudi
Professional Teacher
Javanese is part of Indonesia (Informal)
Ayo rek sinau boso jowo. Saiki wong wong jowo bendinane nggawe boso jowo terus, ndok sekolah ndok omah ndok dalan kabeh nggawe boso jowo. Dadine iso nggawe boso jowo iku oleh nilai luih apik polae iso nyatu karo wong wong jowo.
Ayok podo meraat bapak ibuk mbak mas dek sinau boso jowo karo aku
May 31, 2020 1:15 PM
Comments · 6
Wah basa Jawa iki ora padha karo basa Jawa sing tak sinau nèng Yogja Mas. Ana tembung2 sing durung tak ngerti. Apa tegesé polae karo bendinané? Aku seneng banget nganggo basa Jawa ning nèk dienggo karo wong nèng njaba mesthi waé wong ngguyu haha.
September 26, 2020
Ismail Wahyudi
Language Skills
Arabic, English, Indonesian, Javanese, Malay
Learning Language
Arabic