Community Web Version Now Available
Ali
الأرقام والأعداد 1. Bir
2. İki
3. Üç
4. Dört
5. Beş
6. Altı
7. Yedi
8. Sekiz
9. Dokuz
10. On
11. On bir
12. On iki
13. On üç
14. On dört
15. On beş
16. On altı
17. On yedi
18. On sekiz
19. On dokuz
20. Yirmi
30. Otuz
40. Kırk
50. Elli
60. Altmış
70. Yetmiş
80. Seksen
90. Doksan
100. Yüz
200.  İki yüz
300. Üç yüz
400. Dört yüz
1000 Bin
2000 İki bin
3000 Üç bin
4000 Dört bin
10000 On bin
20000 Yirmi bin
30000 Otuz bin
40000 Kırk bin
100000 Yüz bin
200000 İki yüz bin
300000 Üç yüz bin
400000 Dört yüz bin
1000000 Bir milyon


الأمثلة

453 = Dört yüz elli üç
789 = Yedi yüz seksen dokuz
1034 = Bin otuz dört
1678 = Bin altı yüz yetmiş sekiz
3456 = Üç bin dört yüz elli altı
23341 = Yirmi üç bin üç yüz kırk bir
643222 = Altıyüz kırk üç bin iki yüz yirmi iki
1344456 = Bir milyon üç yüz kırk dört bin dört yüz elli altı
Jul 21, 2008 7:26 PM
1
0
Comments · 1

مشكور على مجهودك لكن لو ممكن توضح طريقة النطق بأستعمال الحروف العربية

July 27, 2008
Ali
Language Skills
Arabic, English, Persian (Farsi), Turkish
Learning Language
Arabic