Check out our updated Community
Ali
السؤال عن ماهية الأشياء وأساليب الجواب في التركية ما هذا؟       Bu nedir?
هذا قلم        Bu bir kalem.

ما = ne?
هذا = bu
bir =واحد ، يفيد في هذه الجملة التنكير

ما هذا؟         Bu nedir?
هذا دفتر        Bu bir defter.


ما هذه؟         Bu nedir?
هذه سيارة      Bu bir araba.


هل هذا قلم؟        Bu bir kalem mi?
نعم هذا قلم         Evet, bu bir kalemdir.

هل = mi?
نعم = evet


هل هذه سيارة؟        Bu bir araba mı?
نعم هذه سيارة          Evet bu bir arabadır.

هل هذا قلم؟        Bu bir kalem mi?
لا ، هذا ليس قلما Hayır, bu bir kalem değildir.

لا hayır
ليس değil

هل هذا ولدك؟ Bu senin çocuğun mu?
لا ، هذا ليس ولدي Hayır, bu benim çocuğum değil.

Jul 28, 2008 7:06 PM
Comments · 0
No comments yet
Ali
Language Skills
Arabic, English, Persian (Farsi), Turkish
Learning Language
Arabic