Check out our updated Community
Vivien
再来一段上海话短信 侬杠!侬到底爱五哇?侬今朝无杠清尚!五细百侬亏!!!!(你说!你爱我吗?你今天不说清楚,我死给你看!)
奈么这记僵特了,假使讲老天爷令的清让吾再来一趟,吾勿会神之呜之了,呆卜落笃看伊跑特,吾会帮伊讲吾老欢喜侬额,
棒友,有空到我阁德来坐坐,我会德‘敌敌畏泡雀巢咖啡’八侬吃,要么‘肾大便冲特级龙井’来寺伐啦?蛮够意思来!!
今遭老冷饿,多穿点衣裳
长夜漫漫困不着觉,本来吾当是吾一噶头困不着,原来晶晶姑娘侬也困不着啊!
美眉,我想色特侬了,侬嫁给我么好来,下趟我会帮侬捂脚各,让侬适宜适宜
上联:瘪三,拉三,猪头三下联:拆4,拆5,拆烂污横批:瞎三话四
可是,现在我知道我错了,而且彻底错了!爱,真的不需要任何理由的!我竟然是真的爱上了你。
老历八早,有一段老刮三的感情摆勒吾的眼门前,碰到赤佬了,吾没去睬伊,等到格段感情窝死空勒以后,吾再晓得。
落雨咯,打烊咯,小八辣子开会咯,大头娃娃跳舞咯。
快点起来,上班要迟到勒!
快点去上网!我寻侬!
侬伐要噶十抢嘻嘻
侬伐要老茄西西饿!
侬伐哟憨进伐憨册!
妹妹我发了,快地气收
那嫩啦,每趟门弄会西无伐,塞帮我无里嘛里捣浆无。拧嘎嘎西会侬,那嫩啊把无地表四呀?
是我错特了,侬伐要生气哦
我饿妈呀,弄哪能噶吓人的啦
我去吃饭饭了,再会!
吾会帮伊讲吾老欢喜侬额,假使来讲一定要拨伊敲定一段日节,格么吾想随便哪能总归要一万年。
吾看侬噶葱动,吾就是配合侬一记嘛!
吾老爱侬咯,代是吾勿晓得哪能对侬讲
吾其实老欢喜侬饿,就是伐敢帮侬纲
吾愿意为侬七喜,侬相信伐?
吾再晓得奈么这记僵特了,假使讲老天爷令的清让吾再来一趟,吾勿会神之呜之了,呆卜落笃看伊跑特,
小驹头,乖点,听吾闲话,我会得欢喜侬咯
小坑子,各么今造牙到我请侬到“波特曼”切饭,好伐??不过小菜钞票、老酒钞票侬自摸,呵呵!!!
牙道册气吃饭饭伐?
牙道我等侬,侬一定要来哦
要司老天爷在把我躺机会饿爱护,我会对以刚三饿字,格局爱护就司,要发弄,要把各队送光刚对TIME,就司世纪之戳。
祝侬:上班天天掏糨糊
最近侬过的哪能?
等到格段感情窝死空勒以后,吾再晓得奈么这记僵特了,假使讲老天爷令的清让吾再来一趟,吾勿会神之呜之了
伐准脓在外头乱搞八搞!
乖乖,你好佬。有种你过啥!
乖乖龙地洞,恩想你想地差噶子就死过去了。宝宝啊,把恩乖一乖竟该啊?
憨劲发发,憨腔十足
好好交跟我过日脚,我会得待侬好哦
假使我嘎拔侬,侬会得对吾好伐?
今朝是我生日,侬要早点回窝里相啊!
今朝我到侬窝里相去
Aug 15, 2008 4:14 AM
Comments · 1
哈哈 方言没办法写出来的,一写出来外地人读出来就走音的。。。 还是要口口相传的!
September 4, 2008
Vivien
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Korean, Russian
Learning Language
English, Korean, Russian