ROSE RAGAI
Learn Malay Online

Hai semua!

 

Ini adalah salah satu laman sesawang (web) yang anda boleh kunjungi untuk belajar Bahasa Melayu: <a href="http://mylanguages.org/learn_malay.php">http://mylanguages.org/learn_malay.php</a>;

Jun 25, 2012 4:27 AM
Comments · 2

The web is for learning Malay.

 

January 4, 2013

dear friend ,i can not understand

November 8, 2012
ROSE RAGAI
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Filipino (Tagalog), Indonesian, Malay
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Filipino (Tagalog)