Check out our updated Community
PikkuMyy
Svenska, Danska, Norska - hur (o)lika är dom?

Det här är antagligen en fråga för modersmål eller advancerad svensk/dansk/norsk talare. Jag har alltid undrad det, ända sen jag var lite. Alltså, jag vet att jag mer eller mindre förstår skriven danska och norska, men inte så mycket när det är muntlig. Men hur är det för ni? Förstår ni varandra? Om ni gör det, har ni alltid förstått de andra språk av naturen, eller har ni lärt er, till exempel av titta på TV? Om ni har lärt er, är det vanligt för folk i er miljö? Och kan ni prata de andra språk, eller förstår ni bara?

 

Tack för att upplysa mig om det här! :)

Aug 18, 2012 10:52 AM
Comments · 1

Hej, jag är svensk. När jag pratar med en norsk eller en dansk pratar jag svenska och de danska/norska. Det går jättebra. Det är lite svårt att förstå när de pratar sitt språk sinsemellan och snabbt. Särskilt danska som för oss svenskar låter lite "grötigt" där många konsonanter sväljs. Men det är coolt också.  Skånska och danskan har mycket ord och uttryck gemensamt.

 

Jag har för mig att de tre språken var samma för cirka 200 år sedan, eller åtminstone utgjorde ett "dialektkontinuum", med oklara gränser. Sedan har de glidit isär. Jag skulle tippa på att de är lika olika som österrikiska och schweiziska dialekter är jämfört med högtyskan.

Fortsätter gärna diskutera

August 19, 2012
PikkuMyy
Language Skills
English, French, German, Italian, Spanish, Swedish
Learning Language
French, Spanish