Check out our updated Community
petarstankov
Марсел

здр. свързах се с едно момче, което иска да научи български защото има приятелка българка. казва се Марсел. ще го поканя тук

Nov 24, 2012 10:52 AM
Comments · 0
No comments yet
petarstankov
Language Skills
English, Hindi
Learning Language
Hindi