noraneko
もしもし ^_^

わたしはトルコ人です。イスタンブルにすんでいます。『ねこ』でいいですよ! 24ーさいです。 日本 と 日本人 と日本のぶんか と りょうり と おんがく がすきですから 日本語をべんきょうしたいです!とてもいいはなしたいです! だから、よろしくおねがいします ^エ^

Watashi ha Torukojin desu. Isutanburu ni sunde imasu. 'Neko' de ii desu yo! 24-sai desu. Nippon to nihonjin to Nippon no bunka to ryouri to ongaku ga suki desu kara nihongo wo benkyou shitai desu! Totemo ii hanashitai desu yo! da kara yoroshiku onegaishimasu ^エ^

Feb 11, 2013 2:13 PM
Comments · 0
No comments yet
noraneko
Language Skills
English, Japanese, Turkish
Learning Language
Japanese