Check out our updated Community
Helen
Jaka różnica pomiędzy praktyki i staże?
Mar 11, 2013 11:58 AM
Comments · 1

Są to podobne do siebie znaczeniowo słowa - ciężko czasami jest odróżnić je od siebie. Staż zazwyczaj odbywa się po skończeniu studiów, stanowi pewnego rodzaju formę przygotowania do danego zawodu, trwa kilka miesięcy. Na praktyki uczęszczają za to już np. studenci lub uczniowie szkół zawodowych - trwa kilka tygodni.

March 15, 2013
Helen
Language Skills
English, Polish, Russian, Ukrainian
Learning Language
English, Polish