Community Web Version Now Available
rey panaligan
Greetings! How are you? - Kumusta ka? Good Morning - Magandang umaga  Godd Afternoon - Magandang hapon Good Evening - Magandang gabi Goodnight - Magandang gabi Good day - Magandang araw "Magandang Tanghali" is often used at around lunch time - before of after
May 30, 2008 7:37 PM
0
0
Comments · 0
No comments yet
rey panaligan
Language Skills
Arabic, Chinese (Mandarin), English, Filipino (Tagalog), French, Hindi
Learning Language
Arabic, Chinese (Mandarin), French, Hindi