Andi
Тест по български език

1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор?

стихотворение - поема
роман - писател
училище - учител
палка - диригент
2. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка?

Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.
Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса съдържа химическо вещество, за което се смята, че понижава кръвната захар.
Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество, за което се смята, че понижава кръвната захар.
Сърцевината на дървото от, което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.
3. Къде е допусната грешка?
Новият (1) уред комбинира въздействието (2) на три различни методи (3) - електростимулация (4), точков и обикновен масаж.

(1)
(2)
(3)
(4)
4. Какво означава подчертаният израз?
Всичко това, което се изписа по вестниците, е само димна завеса.

има за цел да прикрие истинския проблем
журналистически похват
несполучливо сравнение
разказ за военни действия
5. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

Миналия сезон доминираха предимно черното и сивото, които замениха шаренията, властвала преди две години.
Черният и сивият цвят смениха пъстротата, която властваше по пистите допреди две години.
И през този сезон черното и сивото ще бъдат отново на мода.
Черният цвят, който се наложи над шарените екипи ще бъде на мода и този сезон.
6. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката фирма - директор?

сграда - портиер
република - монарх
училище - учител
магазин - управител
7. Къде е допусната правописна грешка?

те видели
те презсекли
те разсели
те мълчали
8. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка?
Няма да говорим за безсилието (1) на режисьора (2), нито за безпомощния (3) актьорски състав - срама (4) си е за тях.

(1)
(2)
(3)
(4)
9. Посочете вярното твърдение.
В изречението "Китаристът беше изключително популярен в страната си макар, че не се стремеше към известност."

запетаята е правилно поставена пред подчинителен съюз.
не се пише запетая никъде.
запетаята неправилно разделя сложен съюз.
няма пунктуационна грешка.
10. Какво означава подчертаният израз?
"Директорът уволни конкретния виновник за аварията и така си изми ръцете."

погрижи се за личната си хигиена
наказа виновния
сплаши останалите служители
освободи се от отговорност
11. Къде е допусната правописна грешка?

ще изпека
ще облеча
ще пресека
ще скоча

Jun 23, 2014 11:07 AM
Comments · 8

:D :D :D 

June 24, 2014

Привет, този тест е примерен тест по български език за получаване на българско гражданство (тъй като едно от изискванията за получаване на гражданство от чужденци е владеенето на български език на достатъчно добро ниво :) ). Имам и още примерни тестове :)

June 24, 2014

Мога ли да попитам? Този тест, какво ниво на владеене на български език предполага? Аз бих се пробвал (с риск да сбъркам) :), но ако това е тест за начално ниво - срамът ще е прекалено голям! :D

June 23, 2014
...
March 30, 2016

Здравейте,


Това наистина е част от тест по български, даван при кандидатстване за гражданство. Това, което ми прави впечатление обаче е, че той не обхваща всички аспекти на владеенето на езика, няма директна връзка с някоя от системите за тестване  ( CEFRL например) и не дава детайлизация за нивото на владеене.

с две думи: има нужда от сериозно подобрение :)

March 30, 2016
Show more