Red Wine Dinner
panjenengan nate pindhah griya?

Mangga kula dipun tuturi pengalamanipun pindhahan griya! :D

Jul 4, 2014 7:54 AM
Comments · 1
This content violates our Community Guidelines.
July 4, 2014
Red Wine Dinner
Language Skills
Arabic, Chinese (Mandarin), English, Indonesian, Javanese
Learning Language
Arabic, Chinese (Mandarin)