Community Web Version Now Available
Mikey
Common idioms

Hej kompisar! Does anybody know any Swedish idioms that are commonly used in everyday life? If any, when and how are they used? Is it common to hear people use Idioms in Sverige?

Thanks for your input

 

Nov 24, 2014 1:09 AM
8
2
Comments · 8

Yesterday I've learned these: 

Stressa inte (relax, don't you worry)

Ingen fara ("no danger", applicable like the one above or like ingen orsak if I've got that right)

November 24, 2014

"Även en blind höna kan finna ett korn"

Hönor är de foglerna som lägger ägg.

Ordspråket betyder att även de som är inte duktiga kan ha tur ibland.

 

"Ändamålet helgar medlen"

att helga ngt. = att göra ngt. helig.

Någon som säger det anser att ett mål som är riktigt är värd att man använder medel som själv kan anses som omoraliska.

 

I kundtjänsten:

"Kunden har alltid rätt"

Åtminstone måste man agera som om det vore sant.

July 21, 2015

Här har ni en kul länk: http://matadornetwork.com/abroad/17-funniest-expressions-swedish-use/

 

April 9, 2015

"Den som har många järn i elden hinner inte smida dem alla"

Ofta hör man bara folk säga att "någon har många järn i elden", som om det är något positivt, men betydelsen av talesättet är att man INTE ska ha det, för då hinner man inte göra något ordentligt.

 

"Det som göms i snö, kommer upp i tö" 

Betydelsen är att det som man försöker dölja kommer fram förr eller senare, ofta vid ett illa valt tillfälle... 

 

"Nära skjuter ingen hare"

Att göra något nästan rätt eller nästan klara av en sak är till ingen nytta alls. 

 

 

February 16, 2015

Med anledning av regeringskrisen igår så har jag fått användning av det här idiomet: 

"Sitt ner i båten" 

December 4, 2014
Show More
Mikey
Language Skills
English, Swedish
Learning Language
Swedish