Community Web Version Now Available
Natalia
'i" eller "på" - problemet med subjunksjoner

Hva er forskjellen på "i" og "på" når jeg ønsker å si noe om tidsperioder?

F.eks:
Jeg har ikke spist på en time.
Jeg har ikke spist i en time.

Jeg har vært på buttiken på en time.
Jeg har vært på buttkien i en time.

Er det noen faste uttrykk som jeg trenger å kjenne?

Takk for hjelp :)

Dec 10, 2014 12:24 PM
3
0
Comments · 3

Disse setningene er ikke feil. MEN, de har en veldig bestemt betydning:

- Jeg har ikke spist i en time. (For eksempel...Noen synes du har hatt for lang pause... Du forsvarer deg: Jeg har IKKE spist i en hel time)

- Jeg har vært på butikken i en time. (Oppgitt: Jeg har vært på butikken i en HEL TIME!)

 

Ps: Du kan si "på butikken" eller "i butikken". Begge er bra :)

December 10, 2014

Når du snakker om tid, sier "i" hvor lenge noe varer. Det forteller om et tidsROM, som handlingen skjer i. 

- Jeg har jobba i en time/i tre timer/i en uke.

 

Men på... forteller om tid som har gått siden handlingen ble avslutta:

- Jeg har ikke jobba på en time (duration of time since you ate) (only in negative sentences)

 

På...  er vanskelig å forklare! Det er andre her som er bedre i gramatikk enn meg. De kan sikkert svare bedre. Her er to eksempelsetninger. Håper noen kan svare deg! 

- Han klarte jobben på en time (the job only took him an hour)

- Pausen var på to timer (how long the break was)

... men "jeg har hatt pause i en time" <--- tidsrom

 

På brukes også om bestemte tidspunkt: 

- På morgenen i dag var det kaldt

- På 17. mai gikk jeg tur.

- På julaften spiser vi ribbe

- På nyttårsaften blir det fest

 

Noen ganger sier vi "om" - det forteller om noe som vanligvis skjer.

- Om morgenen drikker jeg kaffe.

- Om kvelden ser jeg på tv.

 

December 10, 2014

Hei! Jeg har svart deg på dette spørsmålet her: http://www.italki.com/question/274050

December 10, 2014
Natalia
Language Skills
English, Norwegian, Polish
Learning Language
English, Norwegian