Check out our updated Community
Antonio Naharro
Professional Teacher
El català: Més a prop de l'espanyol o del francès? / Catalan: Closer to the Spanish or French?

* El català, l´espanyol i el francès són tres llengües germanes. Però a quina de les altres dues  s´assembla més el català?

* Catalan, Spanish and French are three sisters languages. So I wonder: Which of these "sisters" is closest?

* Geogràficament Catalunya està entre la resta d'Espanya i el sud de França.

Llegim això atentament:

* Geographically Catalonia it is among the rest of Spain and southern France.
Read this carefully:


 ENGLISH .................... ESPAÑOL ......................CATALÀ ..........................FRANÇAIS


Thank You .................... Gracias .......................... Gràcies .......................... Merci

You are welcome ........... De nada ......................... De res   ......................... De rien

Butterfly ...................... Mariposa ........................ Papallona ........................ Papillon

Dance ......................... Bailar ............................  Ballar ............................. Danse

Window ....................... Ventana ......................... Finestra ........................... Fenêtre

Town .......................... Pueblo ...........................  Poble .............................. Ville

Apple .......................... Manzana ........................ Poma ............................... Pomme


Què us sembla?           What do you think?


:)


Jan 3, 2015 5:11 PM
Comments · 13

I will show you the same words in Venetian, just out of curiosity and as a reference (as I am from Verona, Venetia), in order to make your own considerations :)

GRASIE

PREGO

PAVÉTOŁA

DANSAR

FENESTRA/FINESTRA

PAEZE

POMO


July 19, 2017

El català s'acosta molt al francès i al italià.

No parlo italià però entenc moltes frases gràcies a la semblança que té amb el català. 

Jo diria que el català té més coses en comú amb el francès i l'italià que no pas amb el castellà. 

 

Fins un altra! 

May 13, 2015

Crec que el català és més a prop del francès (millor dit del occità) no només des del punt de vist del vocabulari sinó també per la seua estructura i els aspectes semàntics: els pronoms febles (en castellà no hi ha el pronom feble EN, però en francès - sí, que n'hi ha), el verb haver-hi, etc. etc. De totes maneres voldria pensar que fora més francès que altra cosa, però amb tots aquests barbarismes/castelanismes que a vegades sent pels carrers, tinc més dubtes cada dia. 

March 21, 2015

D'acord a la Viquipèdia, els graus d'intel·ligibilitat mútua entre el Català i les altres llengües romàniques són els següents:

 

Francès (85%), Italià (87%), Portuguès (85%), Romanx (76%), Romanès (73%), Castellà (85%) Sard (75%), Occità (95%).

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleng%C3%BCes_rom%C3%A0niques

 

January 6, 2015

* Moltes gràcies a Raúl i Guyomar per la vostra opinió. El català és una llengua bonica, mediterrania i fonèticament preciosa per recitar poemes i conversar tranquil·lament davant del mar. Benvinguts.

* * Many thanks to Raul and Guyomar for your opinion. The Catalan language is a beautiful, Mediterranean, phonetically nice to recite poems and talk together ocean front. Welcome.

December 7, 2016
Show More
Antonio Naharro
Language Skills
Catalan, English, French, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish
Learning Language
Japanese