Check out our updated Community
Roda
Professional Teacher
Magandang gabi po sa lahat ng miyembro ng Italki. Kumusta po kayo?
Jan 6, 2015 2:19 PM
Comments · 6
Mabuti naman po. :)
November 4, 2016
Ok lang...haha...
November 2, 2016
Magandang araw at gabi din sa iyo. ako'y ayos na ayos at mabuti. c'', )/ nyanya!
October 27, 2016

Mabuti naman po. Kayo po ate?

June 9, 2015

Mabuti, sakamat. Ykaw? Kumusta po kayo kaibigan?

June 2, 2015
Show More
Roda
Language Skills
English, Filipino (Tagalog), Spanish
Learning Language