Check out our updated Community
Muhammad
how to say in Swedish "it's ok but it may be takes about 25 days"

Could you please tell me how to say in swedish: "it's ok but it may be takes about 25 days" 
det är ok, men kan vara det kommer tar ut 25 dagar?

Feb 28, 2015 7:53 AM
Comments · 2

"Det är ok, men det tar kanske 25 dagar." or "Det är lugnt, men det kanske tar 25 dagar."

February 28, 2015

Jag vet inte riktigt men:
-Det är,  Det kanske bli cirka 25 dagar.
- det kan ta mellan 25 dagar.

March 8, 2015
Muhammad
Language Skills
Arabic, Chinese (Mandarin), English, German, Swedish
Learning Language
English, German, Swedish