Check out our updated Community
rrrttyyy
käännös

Hello my friend, how're you doing?

Could you help me to translate the following into English ?

Tarkastellaan öljysäiliötä, jonka keskiosa on lieriön muotoninen ja sen päädyt ovat puolipallon muotoiset. Alla olevassa kuvassa on esitetty säiliön mitoitettu poikkileikkaus. Kyseessä ovat säiliön sisämitat ja mittajen yksikkö on cm.

----------------------------------------------------------------------------------

Miten säiliön halkaisijamitta d on valittava, jotta sen sisätilavuus olisi nelinkertainen verrattuna pallon muotoiseen säiliöön, jonka sisähalkaisija on d?

Mar 2, 2015 7:50 PM
Comments · 2

Thank you for your translation, my brother.

March 8, 2015

We are examining oil container which middle part is cylinder shaped and its ends are hemispheres. In the picture below there are shown the containers inner dimensions and the unit of the measures is cm.

 

How containers cross section d has to be chosen, so it's volume would be four times greater than a sphere shaped container which cross section is d?

March 8, 2015
rrrttyyy
Language Skills
English, Finnish, German, Spanish
Learning Language
Finnish, German