Ki.
Två saker som man måste göra i livet?

Det fins många sacker som man måste göra i livet. Jag tror man måste välja och man måste dö.

Vad tycker ni?

Mar 9, 2015 6:24 PM
Comments · 2

PS. Snygg bild (pressbild)

April 12, 2015

Sant. Ochmanmåstetittapå Game of Thrones :))

April 12, 2015
Ki.
Language Skills
English, Spanish, Swedish
Learning Language
Swedish