Iúka
Òran a' Chuain (Song of the Sea, Sgriobt earrann 3) Fiosrachadh: Mhùth mi an tiotal gu "Òran a' Chuain" air son tha ainm àite ceudna do an tiotal. Agus Ghàidhealaich mi "Conor" gu "Conchobhar". Tùs: Cartoon Saloon Eadar-theangachadh: mi Caractaran Ben: Prìomh-charactar an fhilm Saoirse: Piuthar bhalbh Ben Cù: Cù an teaghlaich Conchobhar (Conor): Athair Ben agus Saoirse Granaidh: Seanmhair taobh athar Sgriobt (Aig àilear an taigh-sholais) Ben: Pà, chaidh i don mhuir agus theab gun deach mo mharbhadh! Tha i a' saoilsinn gum faod i a toil a dhèanamh leis gur e an-diugh a co-là-breith. Tha cho math dhut a thoirt dhi, oir cha ghabh mise cùram dhi tuilleadh. Pà! Conchobhar: Dè? a bheil thu a' cluich sgiobag? Ben: A bheil thu a’ dol a throd rithe? Conchobhar: À! Seo do cho-là-breith an-diugh. Thig a-nìos an-seo dhomh. Ben: Pà! Conchobhar: Bha thu air do chur ann an làimh, nach robh? Ben: Pà? (Aig an long) Dan: A bheil thu an-seo do an còmhlan co-latha breith aig an taighe-solais an-diugh? Tha Saoirse sia, nach eil? (Leig Granaidh seachad Dan) (Tha Dan còmhdaichte le gas-connaidh) Dan: Gu h-onaireach, abair cailleach. Ben: Ugh! Granaidh. Tha i a' dol a dh'fheuchainn ri toirt oirnn gluasad dhan mhòr-bhaile a-rithist, nach eil?
Aug 29, 2017 12:36 AM