Karol
Motocikl je parkiran na ulici.Već doba je počela kada je moguće voziti motocikl na polju.Nije tako hladno.Danas je bio 17 stepeni.Prolećne vreme.Kada sam bio tinejdžer moj motocikl je bio sličan.Kasnije imao sam saobraćajnu nesreću.Posle toga nisam vozio ni motocikl ni auto.Tako je već 25 godina.Najviše volim da vozim bicikl. #serbian #srpski
Feb 25, 2021 4:01 PM
Corrections · 3
Motocikl je parkiran na ulici. Već je počelo doba kada je moguće voziti motocikl napolju. Nije tako hladno. Danas je bilo 17 stepeni. Prolećno vreme. Kada sam bio tinejdžer, moj motocikl je bio sličan. Kasnije sam imao saobraćajnu nesreću. Posle toga nisam vozio ni motocikl, ni auto.Tako je već dvadeset i pet godina. Sada najviše volim da vozim bicikl. #serbian #srpski
If you used adverb "sada" (English: now), the sentence sounds better taking into account the previous part of the text. However, "Najviše volim da vozim bicikl." is undoubtedly correct.
February 26, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!