Christine
Kadalasan, gumigising ako ng 7:00 ng umaga. Para sa almusal ko, kakain ako ng isang saging at gagawa ako ng kape. Pagkatapos akong kumain, maghahanda ako para sa leksyon ko sa Italki. Susunod, magsisimula yung trabaho ko. Ang oras ng trabaho ko ay 9:00am hanggang 5:00pm. Sa tanghalian, kakain ako ulit, tapos maglalakad ako bago bumalik sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho ko sa hapon, maglalakad ako ulit o mag-eehersisyo ako. Sa gabi, gusto ko mag-relax, kaya manonood ako ng palabas sa TV o magbabasa ako ng libro bago matulog.
Oct 23, 2020 12:04 AM
Corrections · 4
Kadalasan, gumigising ako ng 7:00 ng umaga. Para sa almusal ko, kakain ako ng isang saging at gagawa ako ng kape. Pagkatapos kong kumain, maghahanda ako para sa leksyon ko sa Italki. Pagkatapos, magsisimula yung trabaho ko. Ang oras ng trabaho ko ay 9:00am hanggang 5:00pm. Sa tanghalian, kakain ako ulit, tapos maglalakad ako bago bumalik sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho ko sa hapon, maglalakad ako ulit o mag-eehersisyo ako. Sa gabi, gusto ko mag-relax, kaya manonood ako ng palabas sa TV o magbabasa ako ng libro bago matulog.
October 23, 2020
Kadalasan, gumigising ako ng 7:00 ng umaga. Sa almusal, kumakain ako ng isang saging at gumagawa ako ng kape. Pagkatapos kong kumain, naghahanda ako para sa klase ko sa Italki. Susunod ay pagsisimula na ng trabaho ko. Ang oras nito ay 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa tanghali ay kumakain ako ulit, tapos ay naglalakad ako bago bumalik sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho ko sa hapon, Naglalakad ako ulit o nag-eehersisyo. Sa gabi, gusto kong nag-rerelax, kaya nanonood ako ng TV o nagbabasa ako ng libro bago matulog.
This is how I would personally say it to be more natural, using 'naglalakad' to say walking as an exercise, I'm not sure about, I don't encounter it being used but I don't know what would be used. Anyways, your tagalog is really good already!💕 Have a good time with the language and good luck!
December 8, 2020
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Christine
Language Skills
English, Filipino (Tagalog), French, Spanish
Learning Language
Filipino (Tagalog), French, Spanish