Jack Keenan
Tôi đi bộ về phía thành phố này. Tôi không có một cái bút chì. Phải luôn mang một cái bút chì. Tôi nhìn xung quanh tôi. Tôi thầy nhìn một nhà thờ. Sau khi tôi phải đi bộ một ngày, tôi muốn dừng lại. Tôi chỉ muốn đến một phòng nhỏ và ăn một tô phở. Tôi đói và mệt mỏi. Trước khi tôi du lịch ở đây, ở thành phố này, tôi cảm thấy vui. Nhưng hôm nay, tôi không chắc chắn. Trước mắt nhà thờ này, tôi sợ. Tôi bước vào nhà thờ. Phía sau tôi một người đàn ông nói. “Ông chống lại thời gian khi thời gian là không gian.” Giọng của ông ấy nghe ông ổng ở nhà thờ lớn này. Và tôi quay lại để gặp bố tôi. ——to be continued—-
Feb 27, 2021 10:28 AM
Corrections · 1
Tôi đi bộ về phía thành phố này. Tôi cần dùng bút chì nên phải luôn mang theo một cây. Tôi nhìn xung quanh, tôi thấy một nhà thờ. Sau khi phải đi bộ một ngày, tôi muốn dừng lại. Tôi chỉ muốn đến một quán ăn nhỏ và ăn một tô phở. Tôi đói và mệt mỏi. Trước khi đến thành phố này du lịch, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng hôm nay, tôi không chắc chắn. Nhà thờ trước mắt làm tôi sợ. Tôi bước vào nhà thờ. Phía sau tôi một người đàn ông nói. “Ông chống lại thời gian khi thời gian là không gian.” Giọng của ông ấy nghe ông ổng ở nhà thờ lớn này. Và tôi quay lại để gặp bố tôi. ——to be continued—-
February 28, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!