Mert Tüfekçi
לפני הקורונה, היינו עובדים מהמשרד כל הזמן. היה אפשר לנו לעבוד מהבית כשהיה לנו צורך, למשל אם אנחנו מחכים משלוח בבית. במשך הסגר אנחנו עבדנו מהבית והמנהלים שלנו ראו שאנחנו עובדים עם אותו ביצועים. אחרי הסגר, החברה שבה אני עובד פתחו את המשרדים עם חצי קיבולת והמנהלים אמרו לנו שהם מעדיפים שאנחנו עובדים מהבים והולכים למשרד רק אם אנחנו צריכים באמת. הם אמרו שזה חשוב מאוד לשמור על הבריאות של העובדים. עכשיו אנחנו יכולים לעבוד מהבית עד יוני 2021. החברה גם הקציבה כסף לכל העובדים לקנות כורסא או שולחן. אני אוהב מאוד לעבוד מהבית. לפני הקורונה אני ביזבזתי שעה ותצי ללכת למשרד ולחזור הביתה. עכשיו כל הזמן הזה בשבילי ואני לומד עברית בו.
Oct 10, 2020 6:27 AM
Corrections · 2
לפני הקורונה, היינו עובדים מהמשרד כל הזמן. יכולנו לעבוד מהבית כשהיה לנו צורך, למשל אם אנחנו מחכים למשלוח בבית. במשך הסגר עבדנו מהבית והמנהלים שלנו ראו שאנחנו עובדים עם אותם ביצועים. אחרי הסגר, החברה שבה אני עובד פתחו את המשרדים עם חצי קיבולת והמנהלים אמרו לנו שהם מעדיפים שאנחנו נעבוד מהבית ונלך/ נבוא למשרד רק אם אנחנו צריכים באמת. הם אמרו שזה חשוב מאוד לשמור על הבריאות של העובדים. עכשיו אנחנו יכולים לעבוד מהבית עד יוני 2021. החברה גם הקציבה כסף לכל העובדים לקנות כורסא או שולחן. אני אוהב מאוד לעבוד מהבית. לפני הקורונה אני ביזבזתי שעה וחצי ללכת למשרד ולחזור הביתה. עכשיו יש לי את כל הזמן הזה בשבילי ואני לומד בו עברית .
December 4, 2020
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Mert Tüfekçi
Language Skills
English, Hebrew, Italian, Turkish
Learning Language
Hebrew