Peachey
Professional Teacher
Aký je rozdiel medzi ,,pokoj" a ,,kľud"? ...a okrem toho, rozdiel medzi ,,upokoj sa" a ,,u kľudni sa"?
Feb 5, 2012 11:01 PM
Answers · 5
pokoj, kľud = synonymá upokoj sa, ukľudni sa = synonymá
January 4, 2016
"pokoj" je slovenské slovo, "kľud" je tzv. čechizmus (odvodené z českého jazyka = klid) preto, ak sa učíš po slovensky, používaj skôr slovo "pokoj", je to spisovne korektnejšie.
October 27, 2012
Pokoj je po slovensky Kľud je po česky
August 24, 2012
pokoj a kľud majú veľmi podobný význam ale hovorí sa "daj mi pokoj!" (nie kľud)
August 2, 2012
Podľa mňa sú to synonymá. Nenapadá ma žiadny rozdiel vo význame. Platí aj pre slovesá. Píše sa: ukľudni sa
February 14, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!