[Deactivated user]
Polish Question  Jeżeli chcę mówić "The thermostat is reading 42 degrees in the shade" mówiłbym "Termometr wskazują czterdzieści dwa stopnie w cieniu".......?? Dziękuję bardzo
Feb 8, 2012 1:23 AM
Answers · 1
O ile ta temperatura jest w skali Farenheit'a, to możesz powiedzieć: 1. "termometr wskazuje/pokazuje 5 stopni w cieniu" albo krócej 2. "jest 5 stopni w cieniu" W Polsce używamy skali Celciusza i słysząc, że o tej porze roku jest 42 stopnie, każdy potraktowałby to jako żart. Jeżeli mimo wszystko chciałbyś użyć swojej skali to zdania będą wyglądały tak: 1. "termometr wskazuje/pokazuje 42 stopnie w cieniu" 2. "jest 42 stopnie w cieniu" W pierwszym zdaniu użyłeś słowa "the termostat" a w polskim "termometr"- ale chyba miałeś na myśli to drugie?
February 8, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!