Albert
må du uttale bokstaven "d"? ja,det gjør deg.
Feb 13, 2012 7:27 AM
Answers · 3
Do you mean if you have you pronounce the letter "d" in the sentence: Ja, det gjør deg. ?
June 12, 2012
Du må uttale bokstaven, ja :)
June 4, 2012
Jeg forstår ikke helt hva du mener, kan du utdype spørsmålet litt?:)
March 9, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!