Laszlo
trebati i morati Zdravo prijatelji, je li razlika među "trebati" and "morati" ? Hvala lijepo!
Feb 19, 2012 4:55 PM
Answers · 3
Postoji razlika između "trebati i morati". "Trebati" nije baš obavezno (u engleskom=have to). >> Ja trebam oprati prozor. "Morati" je obavezno (u engleskom=must).>> Ja moram ići na posao inače ću dobiti otkaz. Nadam se da sam pomogla :)
February 25, 2012
Slažem se sa ovim odgovorom. "Trebati" nešto uraditi nije isto što i "morati" jer je za trebati obaveza manja, nego za morati. Trebati na engleskom može značiti i should. Pozdrav svima!
February 29, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!