Veronica
Neformalni razgovor... Vidim tužan prijatelja i želim ga pitati : "What is it?" / "What's up?" Mogu li reći "Što je?" ili "Kako ti je?" ili "Što imaš?".....?
Sep 15, 2012 6:36 PM
Answers · 7
Vidim tužnog prijatelja i željela bih ga pitati "Šta ima/ Kako ide?" In order to say "What's up?" we'd use " Šta ima?/ Kako ide?/ Šta radiš?/ Ima li šta novo?..."
September 15, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!