Willem
«у» чи «в» Привіт! У мене питання щодо приставок «у» та «в». Чи є відмінність між ними, коли йдеться про місце або час? На приклад: краще казати «Я живу в в Києві» чи «Я живу у Києві»? Дякую!
Sep 16, 2012 8:14 PM
Answers · 12
Так а как все-таки правильно, ехать в Украину или ехать на Украину ?
September 17, 2012
Also it's important to remember that at the beginning of the sentence we use "У" before consonants and "В" before vowels letters!
January 21, 2013
"У" ми пишемо коли наступне слово починається на приголосну.а "в" коли на голосну.Тому так:"Я живу у Києві"Але різниці такої нема.
October 25, 2012
Якщо прийменник вживається між двома приголосними, або наступне слово починається з приголосного - варто вживати "У", якщо ж навпаки - то "В". Схоже на вживання "A" та "An" в англійській мові :) If it stands between two consonants or the next word begins with a consonant, it's better to use "У" or vise versa. It's similar to the usage of "A" and "An" in English (AN apple, but A European)
September 16, 2012
Show more
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!