aydo
сможете объяснять мне, времени на русскому. можна сказать на
Sep 26, 2012 6:15 PM
Answers · 5
Aydo, Rusçada fiilin 3 zamanı var: Настоящее время - şimdiki zaman. Прошедшее время - geçmiş zaman Будущее время - gelecek zaman Genel bilgiler böyledir: "-ать", "-еть", "-оть", "-уть" sonluklu fiiler bu şekilde çekiliyorlar: Делать - "etmek, yapmak" fiili. Настоящее время - делаЮ (birinci tekil kişi), делаЕШЬ (ikinci tekil kişi), делаЕТ (üçüncü tekil kişi), делаЕМ (birinci çoğul kişi), делаЕТЕ (ikinci çoğul kişi), делаЮТ (üçüncü çoğul kişi) Прошедшее время - делаЛ(А) (birinci tekil kişi), делаЛ(А) (ikinci tekil kişi), делаЛ(А) (üçüncü tekil kişi), делаЛИ (birinci çoğul kişi), делаЛИ (ikinci çoğul kişi), делаЛИ (üçüncü çoğul kişi) Будущее время - СделаЮ (будУ делать) (birinci tekil kişi), СделаЕТЕ (будЕШЬ делать) (ikinci tekil kişi), СделаЕТ (будЕТ делать) (üçüncü tekil kişi), СделаЕМ (будЕМ делать)(birinci çoğul kişi), СделаЕТЕ (будЕТЕ делать) (ikinci çoğul kişi), СделаЮТ (будУТ делать) (üçüncü çoğul kişi) "-ить" sonluklu fiiler bu şekilde çekiliyorlar: "Курить - "sigara içmek" fiili. Настоящее время - курЮ (birinci tekil kişi), курИШЬ (ikinci tekil kişi), курИТ (üçüncü tekil kişi), курИМ (birinci çoğul kişi), курИТЕ (ikinci çoğul kişi), курЯТ (üçüncü çoğul kişi) Прошедшее время - курИЛ(А) (birinci tekil kişi), курИЛ(А) (ikinci tekil kişi), курИЛ(А) (üçüncü tekil kişi), курИЛИ (birinci çoğul kişi), курИЛИ (ikinci çoğul kişi), курИЛИ (üçüncü çoğul kişi) Будущее время - будУ курить (birinci tekil kişi), будЕШЬ курить (ikinci tekil kişi), будЕТ курить (üçüncü tekil kişi), будЕМ курить (birinci çoğul kişi), будЕТЕ курить (ikinci çoğul kişi), будУТ курить (üçüncü çoğul kişi) Yazdığım (A) sonlukları kadınlara bağlı, kadınlar nese yaparlarsa kullanılır. Я (мужчина) делал - Ben (erkek) etdim. Я (женщина) делалА - Ben (bayan) etdim. Ama lütfen, dikkat et ki, şu bilgiler bir temel bilgileri. Onların genellikle çalışdığı söylemek doğru değildir. Çok kurakllar var ki, yazmak çok zaman alar. Çok fiiller de var ki, genel kurallara uyamazlar. Onların hepisini ayrı-ayrı öğrenmeyin gerek.
September 28, 2012
i want to learn.every tences in russian to english. maybe to turkish.
September 27, 2012
What do you want to know?
September 26, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!