Community Web Version Now Available
sanyaro
Thời gian Việt Nam bây giờ là mấy giờ? Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1] "베트남 시간으로 지금 몇시입니까?" " Thời gian Việt Nam bây giờ là mấy giờ?" [2] "내일 3시에 또 봅시다." "Lúc 3 giờ ngày mai gặp nhé." [3] "내일또 보자' "Ngày mai gặp nhé" [4] "잘 자 ! " " Giỏi ngủ ! ' [5] "잘 주무세요 " "Chúc ngủ ngon. "
Sep 29, 2012 3:24 PM
2
0
Answers · 2
Chào Sanyaro! [1] "베트남 시간으로 지금 몇시입니까?" " Theo giờ Việt Nam bây giờ là mấy giờ?"/" Ở Việt Nam bây giờ là mấy giờ?" [2] "내일 3시에 또 봅시다." "Ngày mai gặp lại lúc 3 giờ nhé." [3] "내일또 보자' "Ngày mai gặp lại nhé" [4] "잘 자 ! " " Chúc ngủ ngon ! "/"Ngủ ngon nhé!" [5] "잘 주무세요 " "Chúc ngủ ngon. "
September 30, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese