Community Web Version Now Available
sanyaro
được nghỉ lễ tết trung thu 3 ngày từ ngày mai. Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1] "여기는 내일부터 3일간 추석 연휴 입니다." "Đây là được nghỉ lễ tết trung thu 3 ngày từ ngày mai." [2] "여러분들 모두 풍성한 추석 연휴 되길 바랍니다." "Chúc tất cả các bạn trở thành nghỉ dài ngày tết trung thu nhiều ."
Sep 29, 2012 7:33 PM
2
0
Answers · 2
Chào Sanyaro! [1] "여기는 내일부터 3일간 추석 연휴 입니다." "Ở đây được nghỉ lễ tết Trung thu 3 ngày từ ngày mai." [2] "여러분들 모두 풍성한 추석 연휴 되길 바랍니다." "Chúc tất cả các bạn nghỉ Tết Trung thu thật sung túc."
September 30, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese