sanyaro
2012 Lễ hội pháo hoa thế giới Busan Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]"2012 부산 세계 불꽃 축제는 부산 광안리 해수욕장과 광안 대교 일대에서 개최되는 불꽃 축제입니다." 2012 Lễ hội pháo hoa thế giới Busan là được tổ chức tại ở gần bãi tắm biển Gwangalli Busan và Gwangan chiếc cầu lớn là lễ hội pháo hoa. [2]"10월 27일 20시부터 21시까지입니다." Ngày 27 tháng 10 từ 20 giờ tới 21 giờ là. [3]"주제는 사랑으로 나이아가라 불꽃,레인보우 불꽃,25인치 초대형 불꽃이 연출되며," Pháo hoa Niagara, pháo hoa cầu vồng pháo hoa siêu bự Inch 25 được đạo diễn vì chủ đề là yêu, [4]'연인,부부,가족을 위한 프로포즈 타임도 있을 거라고 하네요." Nói là sẽ có ngay cả thời gian cầu hôn vì người yêu, vợ chồng, gia đình. [5]"그곳에서 프로포즈 받으면 기분이 어떨까?" Tâm trạng thì thế nào nếu bị triệu tập ở đó ? [6]"연인과 친구와 가족과 불꽃 축제를 즐겨 보시는 건 어떨까요?" Xem mong muốn lễ hội pháo hoa người yêu và bạn bè và gia đình và thì thế nào ạ?
Oct 6, 2012 6:52 AM
Answers · 2
Chào bạn! [1]"2012 부산 세계 불꽃 축제는 부산 광안리 해수욕장과 광안 대교 일대에서 개최되는 불꽃 축제입니다." Lễ hội pháo hoa thế giới Busan 2012 là cuộc thi bắn phao hoa được tổ chức ở gần bãi biển Gwangalli, Busan và chiếc cầu lớn Gwangan. [2]"10월 27일 20시부터 21시까지입니다." Diễn ra từ 20 giờ tới 21 giờ ngày 27 tháng 10. Lưu ý: Trong tiếng Việt khi nói về thời gian, người ta nói từ đơn vị nhỏ đến đơn vị lớn. (Giây-phút-giờ-ngày-tháng-năm) [3]"주제는 사랑으로 나이아가라 불꽃,레인보우 불꽃,25인치 초대형 불꽃이 연출되며," Pháo hoa Niagara, pháo hoa cầu vồng, pháo hoa siêu bự 25 Inch được đạo diễn theo chủ đề "Tình yêu", [4]'연인,부부,가족을 위한 프로포즈 타임도 있을 거라고 하네요." Người ta nói là sẽ có cả thời gian cho các cặp tình nhân cầu hôn, các đôi uyên ương và các gia đình nâng cốc chúc mừng (propose time) [5]"그곳에서 프로포즈 받으면 기분이 어떨까?" Nếu được cầu hôn ở đó thì tâm trạng của bạn sẽ thế nào? [6]"연인과 친구와 가족과 불꽃 축제를 즐겨 보시는 건 어떨까요?" Bạn muốn/mong muốn xem lễ hội pháo hoa với người yêu, bạn bè và gia đình như thế nào ạ? Ôi, khó quá! ^.^
October 6, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!