Community Web Version Now Available
sanyaro
Ở đây Bây giờ thi Đã qua mùa hạ oi ả, Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]여기는 이제 무더운 여름이 지나고, Ở đây Bây giờ thi Đã qua mùa hạ oi ả, [2]막 가을이 된듯합니다. Hình như vừa qua trở thành mùa thu rồi. [3]나무잎들이 단풍졌습니다. Các lá cây vào mùa lá đỏ. [4]요즘은 금새 추워져서 눈 내리는 겨울이 곧 올 것 같습니다. Dạo này hình như mùa đông tuyết đang rơi vì trở nên lạnh lập tức sẽ đến. [5]예전의 4계절에서 2계절로 된 듯 합니다. Hình như từ mùa bốn của ngày xưa vào mùa hai bị trở thành.
Oct 10, 2012 12:11 PM
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]여기는 이제 무더운 여름이 지나고, Ở đây, bây giờ thì đã qua mùa hạ oi ả, Hoặc Ở đây, bây giờ thì mùa hạ oi ả đã qua [2]막 가을이 된듯합니다. Hình như chỉ vừa mới qua mùa thu. Hoặc Hình như mùa thu chỉ vừa mới qua [3]나무잎들이 단풍졌습니다. Các lá cây đã vào mùa lá đỏ. [4]요즘은 금새 추워져서 눈 내리는 겨울이 곧 올 것 같습니다. Vì dạo này trời trở lạnh đột ngột, có vẻ như (hình như) mùa đông tuyết rơi sẽ đến sớm. [5]예전의 4계절에서 2계절로 된 듯 합니다. Hình như bốn mùa của ngày xưa đã bị trở thành hai mùa.
October 11, 2012
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese