Raya
Yardım istiyorum :) ...MASI LAZIM ve ...MASI İÇİN fark nedir? Karıştırıyorum.
Oct 10, 2012 7:05 PM
Answers · 3
bkz: gereklilik kipi
December 18, 2012
İstek kipinin diğer bir karşılığı dilek kipidir. İstek kipini -mesi, -ması son ekleri ile tanımlarız.. Örneğin "Bu sorunun cevaplanmasını istiyorum." , "Cevabın en kısa zamanda gelmesi lazım." cümlerlerinde -ması ve -mesi ekleri istek kipinin ekleridir. ''cevabın en kısa zamanda gelmesi için bekliyorum.'' bura da ise amaç -sonuç ilişkisi kuruyor..neden bekliyorsun cevabın gelmesi için...
October 13, 2012
- Onun uyuması lazım. He needs to sleep. - (Onun) uyuması için kitap okuyor. She reads a book to for him to sleep. (onun-we usually skip the first word of the genitive phrases) - Uyuması/Uyumak için bir saati var. He has one hour to sleep. -ması lazım: need to (for he/she/it) -ması için: for someone to do smt, to get someone to do smt, in order to do smt Please ask me if there is something you want me to explain more.
October 12, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!