สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน...
how to read نحن نعمل خمسة أيام فقط and also how to read this sentence كان الفيلم مشوقا.
Oct 11, 2012 5:03 AM
Answers · 3
نحن نعمل خمسة أيام فقط na7no n3malo 5msta ayamn fqt = nahnu na'malo khamsata ayamn fqt كان الفيلم مشوقا kana al filmo moshawiqan
October 11, 2012
نَحْنُ نَعْمَلُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَقَط na(ح)nu na(ع)alu (خ)amsata ayyaamen faqat We work only for five days. ---------- كَانَ الْفِيلْمُ مُشَوِّقًا kana l-filmu moshawiqan The film was exciting.
October 11, 2012
you can read the first one like that , ( نحن نعمل خمسة أيام فقط) = nahnu naàmalo khamsata ayamine fakate the second one , ( كان الفيلم مشوقا) = kana filmane mochawékane hope that can help you ...
October 16, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน...
Language Skills
Arabic, Chinese (Mandarin), English, German, Hebrew, Spanish, Thai, Vietnamese
Learning Language
Arabic, Chinese (Mandarin), English, German, Hebrew, Spanish, Vietnamese