[Deactivated user]
Pada tahun 2013 , saya bakal calon SPM 2013 Saya nak tanya kelayakan untuk masuk UIAM atau UITM , sekurang-kurangnya kena dapat berapa 'A' ?
Oct 11, 2012 3:31 PM
Answers · 1
5 kredit sahaja da boleh kalau x silap saya
June 9, 2013
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!