victor1212
werkwoordlijk gezegde als in de zin staat "om...te" bijvoorbeeld "ik moet iets weten om dit vaak te begrijpen" is de ww.gez "moet om te begrijpen" of nee?? en waarom?? het is toch een werkwoord en als in de zin staat alleen maar "te" bijvoorbeeld "zij begint te huilen" is de ww. gez "begint te huilen" of aleen "begint"?
Oct 11, 2012 6:16 PM
Answers · 2
Hoi Victor, Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de werkwoorden uit de hoofdzin. In de zin "ik moet iets weten om dit vaak te begrijpen", is "om dit vaak te begrijpen" een bijzin, want om...te leidt een bijzin in ("om..te" betekent "in order to"). De hoofdzin is "ik moet iets weten". Daarom is het werkwoordelijk gezegde "moet weten". In de zin "zij begint te huilen" is het werkwoordelijk gezegde volgens mij "begint te huilen" want "te" is hier een onderdeel van het hele werkwoord "te huilen". De werkwoorden van de hele zin bij elkaar zijn daarom "begint te huilen"
October 18, 2012
moeilijke materie, je kan best volgende urls raadplegen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezegde_(taalkunde)#Werkwoordelijk_gezegde_en_werkwoordelijke_rest of ook : http://www.cambiumned.nl/grammaticaoefening.htm
October 13, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!