Sam
Vad betyder ordpartikeln "An" ? Jag vet inte vad betyder ordpartikeln An... som med Anklaga, Anteckna, Anse, och Ange. jag vet vad dom där orden sig själva menar, men jag vet inte varför dom menar vad dom menar... förstå? Jag ser inte mönstret, og meningen bakom "An" därför kan jag inte gissa vad nya ord som skapas med denna ordpartikeln menar.
Oct 15, 2012 6:05 AM
Answers · 5
Bra fråga, men jag har faktiskt ingen aning. Så vitt jag vet skapas inga nya ord med "an". Det är möjligt att "an" en gång i tiden betydde något och gav dessa ord deras betydelse. Men idag tror jag att det har förlorat sin mening. Det verkar inte finnas någon information om det heller. Tyskan har också många ord med "an". Som tex "anschluss/ansluta" och "angreifen/angripa".
October 16, 2012
Hej! "An" i sin ursprungliga betydelse används såvitt jag vet inte i modern svenska, men wiktionary har en artikel om ursprunget: http://sv.wiktionary.org/wiki/an-
October 19, 2012
Tack!
November 23, 2012
Frågade en äldre bekant människa som sa att "an" beskriver liknande med utföra/mot/på/vid. Lite svårt att beskriva hur kanske, men en "hum" känsla tycker jag att det gav. :)
November 15, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!