Inna
kā var uzlabot latviešu savējo valodu?
Jan 2, 2008 4:52 PM
Answers · 2
Es varu tikai rekomendēt lasīt vairāk latviešu daiļliteratūras...
January 10, 2008
Vajag pēc iespējas vairāk runāt mutiski^^
January 12, 2008
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Inna
Language Skills
English, Russian
Learning Language
English