Community Web Version Now Available
sanyaro
Hết một tháng đã giảm khoảng 2 kg một cách khó khăn Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. [1]한달이 다 되어도 겨우 2 kg 정도 줄였습니다. Hết một tháng đã giảm khoảng 2 kg một cách khó khăn. [2]앞으로 더 계속 꾸준히 운동과 식이요법을 하면, 균형있는 몸매가 될 것 같습니다. Sau đây nếu làm ăn kiêng cũng cần thiết và tập thể dục một cách đều đặn tiếp tục tiếp tục, xem chừng sẽ trở thành thân hình có quân bằng.
27 окт. 2012 г., 5:28
2
0
Answers · 2
Chào bạn. [1]한달이 다 되어도 겨우 2 kg 정도 줄였습니다. Hết một tháng mà mới giảm được khoảng 2 ký lô Hết cả tháng trời mà mới giảm được khỏang 2 ký lô. [2]앞으로 더 계속 꾸준히 운동과 식이요법을 하면, 균형있는 몸매가 될 것 같습니다. Sau này, nếu cứ tiếp tục ăn kiêng và tập thể dục một cách đều đặn, xem chừng thân hình sẽ trở nên cân đối.
27 октября 2012 г.
sanyaro
Language Skills
Korean, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese